Ważna informacja dla mieszkańców w sprawie segregacji odpadów.

  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Młyniec” informuje, że Uchwały Rady Miasta Gdańska nr: XVII/423/19 z dnia 28.11.2019 r., XVII/424/19 z dnia 28.11.2019 r., XVII/425/19 z dnia 28.11.2019 r., XVII/426/19 z dnia 28.11.2019 r. od dnia 1 lutego 2020 r. wprowadzają zmiany w organizacji zbierania przez właścicieli odpadów i ich odbioru. W związku z powyższym wszyscy użytkownicy lokali bez wyjątku, zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów w podziale na 5 frakcji tj. szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, resztkowe.
  2. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do powyższego, ponieważ w przypadku stwierdzenia przez Służby Miejskie, niewłaściwej segregacji odpadów, opłata za ich wywóz wzrośnie dwukrotnie i wyniesie 1,76 zł/m2 powierzchni użytkowej każdego lokalu w danej nieruchomości.    
    Przykład:

3. Wywóz odpadów wielkogabarytowych (np. meble, zużyte opony) odbywa się co 2 tygodnie w godzinach rannych (według harmonogramu).

Odpadami wielkogabarytowymi NIE SĄ: sprzęt AGD i RTV, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, okna, drzwi przeszklone, kabiny prysznicowe i inne materiały pozostałe po remontach, które należy wywozić we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Szczegółowe zasady segregacji odpadów umieszczone są w gablotach informacyjnych znajdujących się na klatkach schodowych oraz na stronie internetowej czystemiasto.gdansk.pl

Porady dla mieszkańców

Dowiedz się jak otrzymywać dodatki mieszkaniowe, segregować odpady czy efektywnie oszczędzać media.

Oszczędzanie wody

Dodatek mieszkaniowy

Segregowanie i wywóz odpadów

Sprawy z urzędem skarbowym - załatwiaj online