Ważna informacja dla mieszkańców w sprawie wywozu odpadów

     Nagminne pozostawiane odpady budowlane i poremontowe przy pomieszczeniach kontenerowych lub przy altankach śmietnikowych w znacznym stopniu przyczyniają się do degradacji środowiska oraz psują estetykę osiedla. Wyjaśniamy, że przedmiotowe odpady nie są zabierane w ramach wywozu odpadów podlegających segregacji.

W związku z powyższym Spółdzielnia jest zmuszona zlecać firmie zewnętrznej wywóz i utylizację odpadów oraz ponosi z tego tytułu dodatkowe koszty, co wpływa bezpośrednio na wzrost stawki eksploatacyjnej.

 Informujemy, że zgodnie z Regulaminem porządku domowego i zasad współżycia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” §3 ust.10 użytkownik lokalu mieszkalnego zobowiązany jest do wywozu we własnym zakresie i na własny koszt gruzu oraz innych materiałów pozostałych po remontach, przedmiotów i substancji niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD.

Poniżej przedstawiamy zasady postępowania z odpadami budowlanymi, poremontowymi oraz niebezpiecznymi.

I. ODPADY BUDOWLANE I POREMONTOWE.

Powstają w trakcie remontu to między innymi:

gruz,

tapety,

deski, listwy przypodłogowe, panele i okładziny podłogowe,

drzwi,

okna,

kafelki,

umywalki,

miska klozetowa,

brodzik, wanny,

kabiny prysznicowe,

płyty gipsowo-kartonowe,

styropian i inne pozostałości po remoncie.

Odpady budowlane nie mogą być wyrzucane łącznie z odpadami komunalnymi. W przypadku wykonywania remontu jesteście Państwo zobowiązani do zamówienia specjalnego worka lub kontenera w firmie wywozowej, która zajmuje się odbiorem w/w odpadów. Dodatkowo zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku, każdy lokal mieszkalny może bezpłatnie raz w roku dostarczyć 2 Mg (2 tony) w/w odpadów do PSZOK-u zlokalizowanego w Zakładzie Utylizacyjnym ul. Jabłoniowa 55.

II. ODPADY NIEBEZPIECZNE.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Każdy mieszkaniec, zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Zatem, by bezpiecznie pozbyć się tego rodzaju odpadów, należy skorzystać z jednej z poniższych możliwości:

  1. Zużyty sprzęty RTV i AGD (dużych rozmiarów) należy:

Nieodpłatnie oddać w czasie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych organizowanej 3 razy      w roku przez Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. dostarczyć bezpośrednio do PSZOK-u (Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Jabłoniowa 55)

  1. Zużyty sprzęty RTV i AGD (małych rozmiarów) należy: dostarczyć bezpośrednio do PSZOK-u (Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Jabłoniowa 55) nieodpłatnie przekazać kierowcy GUK sp. z o.o. w ramach organizowanej trzy razy do roku objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych przekazać sprzedawcy detalicznemu (o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego co najmniej 400 m2), który jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych bez konieczności zakupu nowego sprzętu. Za małogabarytowy sprzęt będzie uznawany każdy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekroczy 25 cm.

Ponadto:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do sklepu przy zakupie nowego urządzenia.

Sklep ma obowiązek przyjąć go bezpłatnie w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie „1 za 1”, czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, komputer za komputer itp., z zastrzeżeniem, że mieszkaniec osobiście dostarczy go do miejsca sprzedaży. Przy dostawie do domu, sklep zazwyczaj dolicza koszt transportu urządzenia;

Zepsuty sprzęt można nieodpłatnie zostawić również w punkcie serwisowym – w przypadku gdy obsługa punktu stwierdzi, że naprawa sprzętu jest niemożliwa lub jest nieopłacalna;

Przy dostawie sprzętu do domu, dostawca nie będzie mógł odmówić zabrania starego sprzętu tego samego rodzaju, czyli np. oddamy starą lodówkę za nową.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.czystemiasto.gdansk.pl

Wyjaśniamy, że użytkownicy lokali mieszkalnych są zobowiązani do wywozu wszystkich wymienionych odpadów we własnym zakresie i na własny koszt.

Strefa Mieszkańca

Informacje z życia Spółdzielni, dokumenty oraz Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

e-BOK

Uzyskaj dostęp do dokumentów przeznaczonych dla członków Spółdzielni, lub sprawdź swoje saldo w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta.

Dom Kultury

Wszystkie aktualne informacje i nadchodzące wydarzenia w temacie życia społeczności Spółdzielni „Młyniec”.

Porady dla mieszkańców

Dowiedz się jak otrzymywać dodatki mieszkaniowe, segregować odpady czy efektywnie oszczędzać media.

Oszczędzanie wody

Dodatek mieszkaniowy

Segregowanie i wywóz odpadów

Sprawy z urzędem skarbowym - załatwiaj online