Regulaminy

Nazwa

Regulamin rozliczania kosztów ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej “Młyniec” (tekst jednolity)-obowiązuje od 01.09.2023 r.

Aneks nr 1 do Regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej “Młyniec”

Regulamin rozliczania kosztów ogrzewania w S.M.”Młyniec” t.j. z dnia 30.08.2021r.         

Aneks nr 7 do Regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania w S.M.” Młyniec”

Aneks nr 6 do Regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania S.M.”Młyniec”

Regulamin rozliczania kosztów ogrzewania w S.M. „Młyniec”.pdf

Aneks nr 5 do Regulaminu kosztów ogrzewania w S.M.”Młyniec”

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz kosztów podgrzania wody w S.M.”Młyniec”.

Aneks Nr 7 do regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz kosztów podgrzania wody w S.M.”Młyniec”.

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz kosztów podgrzania wody w S.M. „Młyniec”.pdf

Aneks nr 6 do Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz kosztów podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej “Młyniec”.pdf

Aneks nr 5 do Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz kosztów podgrzania wody w S. M. “Młyniec”.pdf

Regulamin porządku domowego i zasad współżycia mieszkańców S.M. „Młyniec”.pdf
Regulamin napraw lokali oraz części wspólnej nieruchomości w zasobach S.M. „Młyniec”.pdf
Regulamin monitoringu wizyjnego w S.M. “Młyniec”.pdf
Regulamin dostępu i korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-BOK.pdf 
Regulamin udostępniania członkom Spółdzielni odpisów Statutu i regulaminów uchwalonych w Spółdzielni oraz kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.pdf

Regulamin najmu i dzierżawy części wspólnych nieruchomości w S.M. „Młyniec”.pdf

Regulamin korespondencji seryjnej S.M. “Młyniec”

Brakuje informacji? – Zapraszamy do kontaktu

Dziękujemy za poświęcony czas. Jeżeli na stronie nie udało się Tobie znaleźć potrzebnych informacji lub możemy Ci w jakikolwiek sposób pomóc, kliknij poniżej i daj nam znać.

Strefa Mieszkańca

Informacje z życia Spółdzielni, dokumenty oraz Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

e-BOK

Uzyskaj dostęp do dokumentów przeznaczonych dla członków Spółdzielni, lub sprawdź swoje saldo w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta.

Dom Kultury

Wszystkie aktualne informacje i nadchodzące wydarzenia w temacie życia społeczności Spółdzielni „Młyniec”.