Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej, informacje o pracy Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” w dniu 22 maja 2018 r. dokonało wyboru Rady Nadzorczej na kadencję 2018 r.- 2021 r.

Skład Rady Nadzorczej:

1. Andrzej Kulawik Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Waldemar Grużalski Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Maria Górska Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Krzysztof Skibicki Przewodniczący Komisji Społ.-Wych. Kultury i Sportu
5. Michał Inglot Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
6. Teresa Myśliwiec Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej i Gospodarki Zasobami
7. Hanna Czarzasta-Górka Sekretarz Komisji Rewizyjnej
8. Krystyna Ebertowska Członek Komisji Rewizyjnej
9. Zbigniew Szuca Członek  Komisji Rewizyjnej
10. Jerzy Bławat Z-ca Przewodniczącego Komisji Społ.-Wych. Kultury o Sportu
11. Aleksandra Machola Sekretarz Komisji Społ.-Wych. Kultury i Sportu
12. Jerzy Wieczorek Członek Komisji Społ.-Wych. Kultury i Sportu
13. Krzysztof Czerkas Sekretarz Komisji Mieszkaniowej i Gospodarki Zasobami
14. Teresa Cierluk Członek Komisji Mieszkaniowej i Gospodarki Zasobami
15. Lech Kosicki Członek Komisji Mieszkaniowej i Gospodarki Zasobami

Zgodnie z § 80 ust.11 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza poszerzyła składy Komisji o członków Spółdzielni:

 • skład Komisji Rewizyjnej poszerzono o jedną osobę,
 • skład Komisji Społ.-Wych. Kultury i Sportu o dwie osoby,
 • skład Komisji Mieszkaniowej I Gospodarki Zasobami o jedną osobę.
Uwaga!

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w każdą środę w godzinach 18.00 – 19.00 w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” przy ul. Pilotów 3 w pok. nr 13.

Terminy najbliższych dyżurów:

 • Dyżury Rady Nadzorczej zostały zawieszone do odwołania!

  Korespondencję do Rady Nadzorczej można kierować:
  - listownie na adres siedziby Spółdzielni (80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 3),
  - drogą elektroniczną na adres: sekretariat@smmlyniec.pl,
  - do skrzynki znajdującej się w siedzibie Spółdzielni przy schodach wejściowych.

Porządek i przebieg obrad w wersji skróconej

W dniu 26.04.2021 r. odbyło się plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec”.    

Informacja z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej S.M.”Młyniec” – kwiecień 2021 r.

Powyższe informacje publikowane będą przez okres miesiąca, tj. do następnej aktualizacji.

Aby uzyskać dostęp do dokumentów przeznaczonych wyłącznie dla członków Spółdzielni, zapraszamy do naszej siedziby,                do pokoju nr 26.

Brakuje informacji? – Zapraszamy do kontaktu

Dziękujemy za poświęcony czas. Jeżeli na stronie nie udało się Tobie znaleźć potrzebnych informacji lub możemy Ci w jakikolwiek sposób pomóc, kliknij poniżej i daj nam znać.

Strefa Mieszkańca

Informacje z życia Spółdzielni, dokumenty oraz Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

e-BOK

Uzyskaj dostęp do dokumentów przeznaczonych dla członków Spółdzielni, lub sprawdź swoje saldo w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta.

Dom Kultury

Wszystkie aktualne informacje i nadchodzące wydarzenia w temacie życia społeczności Spółdzielni „Młyniec”.